Dla uczniów

Przykładowe zajęcia skierowane do uczniów:

  • “Integrujemy się!” - warsztat integracyjny

Wszystkie grupy wiekowe

Tematyka: Zajęcia integracyjne mają na celu scalenie grupy osób, które mają wspólnie coś zrobić, razem czegoś doświadczyć lub pewien czas ze sobą przebywać. Służą rozwojowi grupy. Umożliwiają lepsze poznanie siebie nawzajem, a przez to uczą współpracy, wrażliwości na innych, budują poczucie zaufania w grupie. Mają wpływ na rozwijanie się komunikacji w klasie i wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz rozwój emocjonalno-społeczny.

W klasach szkoły podstawowej zajęcia integracyjne mogą być prowadzone z udziałem wychowawcy.

 

  • „Wybieram” – profilaktyka uzależnień

Dzieci i młodzież (4, 5, 6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak radzenie sobie z presją rówieśniczą, zachowania asertywne, w tym mówienie „nie”, podejmowanie decyzji, konsekwencje eksperymentowania. Celem warsztatu będzie uświadomienie uczestnikom strat związanych z radzeniem sobie z emocjami poprzez środki odurzające lub czynności (granie na komputerze, zakupy, hazard).

 

  •  „Rówieśnicza dobra zmiana” - profilaktyka przemocy rówieśniczej

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi, nauka komunikacji bez przemocy, zachęcanie do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań właściwych dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych ludzi, nauczenie dzieci i młodzieży jak ze sobą żyć w zgodzie, jak dostrzegać, reagować i nie być obojętnym na krzywdę innych. Uczestnicy warsztatu nauczą się jak rozpoznawać przemoc werbalną, fizyczną czy seksualną.

 

  • „Komunikacyjne fundamenty” – profilaktyka zachowań ryzykownych oraz praca nad pewnością siebie

Dzieci i młodzież (4, 5, 6 klasa szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował takie zagadnienia jak m.in.: radzenie sobie z presją innych osób, zachowania asertywne, w tym mówienie „nie”, podejmowanie decyzji, zdobycie umiejętności komunikacyjnych tj. m.in. komunikat JA, FUO (konkretne narzędzie behawioralne), komunikacja bez przemocy.

Celem warsztatu będzie zwiększenie kompetencji społecznych.

 

  • „Lubię SIEBIE” - profilaktyka zaburzeń odżywiania się (anoreksja, bulimia itd.)

Dzieci (szkoła podstawowa)

Tematyka: Podczas warsztatu poruszymy tematykę zdrowego odżywiania, zmian zachodzących w sferze fizycznej w okresie dojrzewania, popracujemy nad samoakceptacją i poczuciem własnej wartości, zajmiemy się także tolerancją wobec innych. Porozmawiamy o dojrzewaniu i zmianach jakie ono za sobą niesie.

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają informacje dotyczące istoty, objawów, przyczyn i skutków chorób związanych z zaburzeniami łaknienia takich jak: anoreksja, bulimia czy kompulsywne jedzenie. Poznają zagrożenia jakie niosą ze sobą różne metody kontrolowania masy ciała i podążanie za lansowanym w mediach wzorcem szczupłej sylwetki. Uświadomią sobie istnienie związku pomiędzy poczuciem własnej wartości i poczuciem bezpieczeństwa a rolą jedzenia. Nauczą się także, jak można wzmocnić samoocenę, lepiej komunikować się z rówieśnikami i radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz jak zachować się kiedy zachowanie innych osób związane z jedzeniem jest niepokojące.

 

  • “Stres jest OK” - metody radzenia sobie z napięciem i stresem

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: Warsztat będzie obejmował m.in. takie zagadnienia jak rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach, rozpoznawanie oznak stresu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia oraz zwiększenia świadomości jak zdrowo można odreagować trudne emocje poprzez hobby, sport, aktywne spędzanie wolnego czasu, relaksację.

 

  • „Emocjonalne zamieszanie” - profilaktyka z zakresu zdrowia psychicznego. Rozwój inteligencji emocjonalnej

Dzieci i młodzież (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

Tematyka: W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się co to są emocje, jaka jest ich rola w życiu i dlaczego są ważne, nauczą się je rozpoznawać u siebie, rówieśników i dorosłych. Nauczą się, jak zdrowo można odreagować trudne emocje. Poznają istotę i wagę relacji z rówieśnikami i dorosłymi w oparciu o przyjaźń i wzajemny szacunek. Uświadomią sobie jak ważna jest komunikacja i jaką rolę pełni w niej otwartość.

 

Nie udało Ci się znaleźć zajęć, których potrzebujesz?

Napisz do nas!

Każda grupa jest inna - dlatego wielokrotnie przygotowywaliśmy zindywidualizowane zajęcia dla klas.

Powered by JS Network Solutions