Dla nauczycieli i specjalistów

Przykładowe zajęcia skierowane do rad pedagogicznych:

 • Uzależnienia chemiczne (alkohol, narkotyki, dopalacze itd.) i behawioralne (Internet, gry komputerowe, multimedia, jedzenie itd.);
 • Wpływ relacji w klasie na rozwój kompetencji społecznych dziecka;
 • Zaburzenia odżywiania się – anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie i inne;
 • Przemoc rówieśnicza – aspekty psychologiczno-pedagogiczne (zajęcia prowadzone przez psychologów/pedagogów);
 • Przemoc rówieśnicza – aspekty prawne (zajęcia prowadzone przez prawnika i psychologa/pedagoga;
 • Współpraca szkoły z tzw. trudnym rodzicem;
 • Ciekawa godzina wychowawcza i spotkanie z rodzicami;
 • Coaching w pracy z uczniem zdolnym;
 • Jak pracować z uczniem zdolnym aby wspierać jego rozwój społeczny i emocjonalny;
 • Efektywność zespołu = efektywność osobista. Zarządzenie sobą w czasie;
 • Komunikacja poprzez rysunek;
 • Budowanie współpracy w zespole;
 • Zachowania prowokacyjne i agresywne;
 • Seksualność dzieci i młodzieży;
 • Odpowiedzialność prawna nauczyciela.

 

Długość zajęć i liczbę uczestników ustalamy indywidualnie.

Wierzymy, że jedno szkolenie może być początkiem owocnej współpracy. Nasza współpraca ze szkołą nie polega jedynie na przeprowadzeniu szkolenia, ale pozostajemy w stałym kontakcie i gotowości, aby w razie trudności, wspólnie szukać rozwiązań.

Powered by JS Network Solutions